ข้อตกลงการให้บริการ

  1. สามารถสมัครสมาชิกเพื่อทดสอบการใช้งานได้ 7 วัน หากท่านไม่ทำการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อ Active ภายใน 7 วัน ระบบของเราจะลบข้อมูลของท่านออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
  2. การโอนเงินทุกกรณี โปรดระบุ ชื่อผู้โอน เวลา จำนวนเงิน และชื่อธนาคารที่ท่านโอนมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ ได้รวดเร็วมากขึ้น
  3. บริษัทไม่รับผิดชอบในส่วนของสมาชิกที่ทำธุรกรรมด้วยความผิดพลาดของสมาชิกเอง หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่
  4. ระบบความปลอดภัยของ MLMBOT มีความปลอดภัยสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากความเสียหายนั้นมาจากสมาชิกเอง เช่นการตั้ง password ที่สามารถคาดเดาได้ง่าย
  5. บริษัทมีเงื่อนไขและผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามสมาชิกแนะนำหรือบอกต่อด้วยการสร้าง โปรโมชั่นกันเอง หากบริษัทเกิดความเสียหายด้วยกรณีนี้ บริษัทจะทำลบบัญชีของผู้กระทำผิดทันที
  6. ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 30 วัน

หากกรณีสมาชิกทำผิดเงื่อนไข บริษัทจะทำการแจ้งความดำเนินคดีทันที

  1. กรณี สมาชิกนำสินค้าบริษัทไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  2. กรณี สมาชิกนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้ในการทำธุรกิจอื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือสมาชิกท่านอื่น